Heffingsvers

(accentvers, toppenvers). Vers waarvan de ritmische beweging bepaald wordt door een (meestal vast) aantal heffingen*, d.w.z. sterk beklemtoonde lettergrepen. Zie ook vierheffingsvers*.