Hemistiche, hemistichion

(Gr. hemi = half; stichos = versregel). Halve versregel, ontstaan uit een door cesuur gedeeld vers. Ze wordt ook als zelfstandig colon gebruikt, o.a. in de stichomythie. De volgende versregels van D. Heinsius bv. bestaan uit twee hemistiches:
Gelœckigh d’e int vélt, / int m’dden ván de lánssen

En ván de swéerden blóot, / den dróeven dáns mach dánssen