Hendiadys, hendiaduoin

(Gr. één door middel van twee). Stijlfiguur waardoor een begrip dat normaal wordt uitgedrukt door een substantief en een attributief adjectief, weergegeven wordt door twee nevengeschikte substantieven. Bv. ‘zegel’ en ‘brief’ voor ‘gezegelde brief’; ‘zand en heide’ voor ‘zandige heide’.

Literatuur:  G.T. Wright, ‘Hendiadys and Hamlet’ in PMLA, 1981, pp. 168-193.