Heroïco-komisch epos

(Eng. mock epic).Epos waarin het heroïsche met het komische wordt vermengd doordat een banaal of gebanaliseerd onderwerp en personages uit de komedie worden behandeld in een toon en stijl eigen aan het heldendicht of vice versa. Het heroïco-komisch epos kende vooral in de zestiende en zeventiende eeuw een groot succes als parodie op het ernstige epos. Bv. Pulci, Morgante maggiore (1483); Boileau, Le Lutrin (1674); Pope, The Rape of the Lock (1712-14).

Literatuur: K. Schmidt, Vorstudien zu einer Geschichte des komischen Epos, 1953.