Heroïde

(Gr.-Lat. herois = heldin; vandaar heldinnenbrief). Bijzondere vorm van briefgedicht (briefgedicht), nl. een poëtische liefdesbrief van een historische, mythische of Bijbelse heldin aan haar minnaar. Zo genoemd naar het werk van Ovidius, Heroides (voltooid in 8 n.C.), waarin ook het omgekeerde type voorkomt, nl. brieven van helden aan hun minnares. Het genre was erg geliefd in de West-Europese literatuur, vooral tijdens de renaissance en de barok.

H. Dörrie, Der heroische Brief, 1968. D. Millet-Gérard, Le coeur et le cri. Variations sur l’héroïde et l’amour épistolaire, 2004. O. van Marion, Heldinnenbrieven, 2005.