Heroïsch drama

Groots opgezette epische dramavorm uit de tweede helft van de zeventiende eeuw in Engeland. In navolging van de grote Spaanse tragedies (sien tragedie) en onder invloed o.a. van Corneille, worden de thema’s van liefde en eer (Sp. pundonor, Fr. point d’honneur) in zgn. heroïsche stanza’s (jambische pentameters met gepaard rijm) bezongen. Het conflict tussen een passionele liefde enerzijds en de eisen van de eer en de vaderlandsliefde anderzijds staat hierbij centraal. Het gebrek aan geloofwaardigheid en de naar bombast neigende stijl waren er de oorzaak van dat de parodieën op het genre (Buckingham, The Rehearsal, 1672 en Fielding, The Tragedy of Tragedies, 1730) dramatisch overtuigender zijn dan de producten die het genre zelf in zijn korte bloei (1650-1700) opleverde. Bv. Dryden, The Conquest of Granada (1669-70).