Heroïsch vers

Oorspronkelijk de in het epos gebruikte versvorm; in de literatuur van de antieken de hexameter, in de Franse literatuur de alexandrijn, in de Italiaanse en Spaanse literatuur de endecasillabo, een elflettergrepig vers met vrouwelijk rijm. In de Engelse literatuur (o.a. bij Byron, Shelley en Keats) worden de heroïsche verzen (decasyllaben (sien decasyllabe ) door een gepaard mannelijk rijm twee aan twee verbonden tot heroic couplets (zie couplet).