Historielied

(geschiedzang). Een balladeachtig volkslied dat geschreven werd naar aanleiding van belangrijke historische gebeurtenissen (bv. veldslagen, kruistochten) of dat de daden van historische figuren bezingt. Bv. Ludwigslied (ter ere van de Oostfrankische koning Ludwig III, 881). Sommige historieliederen, zoals de meeste geuzenliederen, hadden vaak het karakter van strijd-, propaganda- of spotliederen. In de vorm van een gezongen ballade, met als inhoud een opzienbarende gebeurtenis in een dorpsgemeenschap, leefde het nog voort tot in de twintigste eeuw, bv. als moordlied.

Literatuur: C.C. van de Graft (inleiding en commentaar), Middelnederlandse historieliederen, 1968 (1904). J.W. Verkaik, De moord op graaf Floris, 1996. H. Brinkman, ‘Het Kerelslied: van historielied tot lied van het beschavingsoffensief’ in Queeste, 2002, 2, pp. 98-116.