Historisch presens

(praesens historicum). Grammaticaal tegenwoordige tijd die in bepaalde verhaalpassages verkozen kan worden boven het normale episch preteritum (zie tempus), met de bedoeling de lezer een levendiger voorstelling van het gebeuren te geven, zodat deze de indruk krijgt dat alles zich nu (in het heden) voor hem afspeelt.