Huitain

(Fr. huit = acht). Strofe bestaande uit acht versregels van telkens acht of tien lettergrepen die gewoonlijk volgens het schema ababbcbc rijmen. De middeleeuwse Franse dichter Fr. Villon heeft deze strofevorm in zijn lais en balladen (zie Lai, lay en Ballade) aangewend, maar ook de achttiende-eeuwse Epigramliteratuur maakte er nog gebruik van.