Hysteron proteron

(Gr. husteros = de laatste; protos = eerst; synoniemen hysterologia, prothysteron). Retorische figuur, nl. de omkering van de volgorde in de beschrijving van twee opeenvolgende gebeurtenissen. Wat (chrono)logisch laatst gebeurt wordt eerst vermeld en pas achteraf wordt als verduidelijking het (chrono)logisch vroegere feit vermeld.

Bv.      Vergilius, Aeneis II, 353: moriamur et in media arma ruamus (laten we sterven en ons midden in het strijdgewoel werpen).

            Goethe, Faust, 2916: Ihr Man ist tot und lässt Sie grüssen.