Imprimatur

(Lat. het worde gedrukt). Term waarmee aangeduid werd dat een tekst die aan de kerkelijke censor werd voorgelegd, verlof tot publicatie verleend werd. Het imprimatur wordt gewoonlijk gevolgd door de naam van diegene die toestemming geeft (bv. een bisschop), de plaats en de datum. Synoniemen voor imprimatur zijn evulgetur (= het worde verbreid) en nihil obstat (= er is niets tegen). De term approbatur (= het wordt goedgekeurd) of approbatie kan als synoniem gelden, maar houdt bovendien in dat de hele tekst inhoudelijk wordt goedgekeurd. Het approbatur treft men vooral aan op oudere schoolboeken.