Interpretant

Term uit de peirciaanse SEMIOTIEK waarmee het voorlopige resultaat van een interpretatieproces wordt aangeduid. Dit kan een synoniem zijn, een omschrijving, een vertaling in een andere taal of ander tekensysteem, een vaste connotatie, maar ook een conventionele reactie op het vlak van het handelen of een gevolgtrekking uit een redenering.