Ionicus

Vierlettergrepige antieke versmaat, zo genoemd naar de Ionische dichters van Klein-Azië. Ze werd vooral in liefdespoëzie gebruikt, o.a. door Sappho en Anacreon en ook door Horatius (bv. Oden III, 12). Men onderscheidt ionicus a maiore ( kku ) en ionicus a minore ( ukk ).