Kamertoneel

Toneel dat geschreven is voor een theaterruimte van beperkte omvang en met een beperkte infrastructuur (geen orkestruimte bv.). Het gebruik van een dergelijke theaterinrichting gaat doorgaans gepaard met een verinnerlijking van de handeling, het terugbrengen van het acteursbestand tot een minimum, de vervanging van de weidse, pathetisch-theatrale speelstijl door een veeleer psychologische en intieme stijl, het overwicht van de taal en zo meer. Het toneel van Strindberg en Tsjechov en het avant-garde theater van Ionesco e.a. kunnen tot het repertoire van het kamertoneel worden gerekend. Zie ook arenatheater.