Kitchen-sinkdrama

(Eng. kitchen sink = spoelbak in keuken). Aanduiding voor een heterogene verzameling Engelse neonaturalistische toneelteksten en opvoeringen in de tweede helft van de jaren 50, begin jaren 60 van de twintigste eeuw. De dramatische gebeurtenissen spelen zich af in min of meer armtierige eenkamerflats (decor, setting) of in andere interieurs die realistisch-huiselijk eerder dan conventioneel-burgerlijk aandeden. Voor de traditionele critici was de naam zoveel als een scheldwoord; het anekdotische, het triviale van de behandelde problematiek, het gebrek aan symbolische diepgang werden veroordeeld. Maar de betrokkenen zelf droegen de naam met trots; ze poogden immers een realistisch beeld te geven van de psychische en sociale toestand van gewone working class mensen. De term, die dus zowel naar de thematiek als naar de setting van de stukken verwijst, is waarschijnlijk niet afgeleid van The Kitchen (1958), een stuk van A. Wesker, die samen met J. Osborne (Angry young men), A. Owen e.a. meestal vernoemd wordt in de context van het genre.

Literatuur: A. Hinchliffe, British Theatre 1950-1970, 1974.