Laisse

(Fr. leiband, vdr. strak, in één ruk). Strofe of fragment van een lang gedicht met maar één rijm of één assonantie. Ze komt vooral in de Oudfranse epiek voor, zoals in het chanson de geste.