Leis

Oorspronkelijk, in de middeleeuwen, een geestelijk lied in de volkstaal met een refrein; hoogstwaarschijnlijk genoemd naar het refrein ‘Kyrie eleison’ (Heer, erbarm u), dat door de geloofsgemeenschap als antwoord op de smeekbeden of verheerlijkingen van een litanie werd gezongen. Later een geestelijk lied gezongen tijdens de vieringen rond een van de grote kerkelijke feesten, in het bijzonder Kerstmis; vandaar kerstlied. Bv. Petruslied (ongeveer 885); Nu zijt wellekome (met refrein: Kyrieleis).

Literatuur: J. Janota, Studien zu Funktion und Typus des deutschen geistlichen Liedes im Mittelalter, 1968.