Lettergreepvers

 

 

Een vers waarin niet het metrum of het accent de metende functie vervult, maar waarin wel het aantal lettergrepen vastligt; ook een gedicht waarin volgens dit principe elk vers eenzelfde aantal lettergrepen telt. Dergelijk vers is zeer gebruikelijk in de Romaanse poëzie (huitain , octosyllabisch couplet ), maar nogal zeldzaam in het Nederlands.