Lierdicht

In de klassieke literatuur een gedicht dat onder begeleiding van de lier werd voorgedragen. Vanaf de renaissance een hooggestemd lyrisch gedicht over een verheven onderwerp. Bv. Vondel, De Kruisbergh (1637).