Littérature générale

Franse term voor een onderdeel van het comparatisme met als specifiek studieobject gelijktijdige stromingen over de nationale grenzen heen. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar merkwaardige overeenkomsten in verschillende literaturen tijdens een bepaalde periode; bv. het maniërisme in de zeventiende eeuw in Italië (marinisme), Spanje (gongorisme), Frankrijk (préciosité), Duitsland (Schwulst), Engeland (metaphysical poetry). Onder de benaming littérature générale ressorteren verder studies over de barok, de renaissance, de romantiek, het symbolisme, het expressionisme, enz., althans voor zover ze een internationaal gebied bestrijken. De ogenschijnlijk equivalente Angelsaksische term ‘general literature’ wordt veeleer gebruikt als een overkoepelende benaming voor literair-theoretische en algemeen-comparatistische studies.

Literatuur:S. Petrovic, ‘Littérature générale’ in R. Escarpit (red.), Dictionnaire international des termes littéraires, 1973, pp. 59-64.