Logograaf

(Gr. logos = woord; grafein = schrijven). 1. Naam voor de oudste Griekse geschiedschrijvers voor Herodotus; bekend is o.m. Hecataeus van Milete.

2. In Athene: opsteller van een gerechtelijke redevoering, die dan door de aanklager of verdediger werd voorgedragen; de meest bekende is Lysias.