Monografie

 

(Gr. monos = enkel, enig; grafein = schrijven). Een gedetailleerde en grondig gedocumenteerde studie over een welafgebakend onderzoeksterrein. Dit laatste is zeer ruim op te vatten; het kan zowel een onderdeel van een wetenschap betreffen (bv. literatuurgeschiedenis) als een auteur (bv. Vondel) of een specifiek probleem (bv. het generatieconflict in de Nederlandse literatuur of in het werk van een bepaald auteur, enz.).