Motorisch moment

(Lat. motor = beweger). Moment (situatie of gebeurtenis) waarop de eigenlijke dramatische handeling een aanvang neemt. In de opbouw van een drama volgt het motorisch moment gewoonlijk op de expositio* en bereidt het de latere crisis voor. Een voorbeeld is de reactie van Oedipus op de uitspraak van het orakel van Delphi: de moordenaar van Laios zal gestraft worden. In afgeleide betekenis wordt de term ook in het verhaalonderzoek gebruikt als aanduiding voor de gebeurtenis die het verhaal echt ‘op gang brengt’.