Mysteriespel

(middeleeuws Latijn misterium = ministerium = (kerk)dienst; samentrekking waarschijnlijk mede op grond van associatie met Lat. mysterium, het geheim van de geloofsboodschap). Geestelijk toneelspel uit de middeleeuwen. Mysteriespelen zijn dramatiseringen van de geloofsgeheimenissen, die vanaf de zestiende eeuw vooral voortleven als bijbelspelen. De stukken werden opgevoerd op de grote kerkelijke feestdagen. Een bekende cyclus is die van de Seven bliscappen van Maria, waarvan telkens één bliscap jaarlijks op de Brusselse Grote Markt werd vertoond van 1448 tot 1556. Befaamd is verder Het spel van de V vroede en van de V dwaeze Maegden (ca. 1500, Oudenaarde).

Literatuur: R. Woolf, The English Mystery Plays, 1972. W. Jonckheere, ‘Voor een herwaardering van de mysterie-spelen’ in Dietsche Warande en Belfort, 1978, pp. 105-119. J. Koopmans, ‘Mysteriespelen als vroegmoderne massamedia’ in H. Kleijer e.a. (red.), Tekens en teksten, 1992, pp. 17-28. R. Beadle (red.), The Cambridge Companion to Medieval English Theatre, 1994.