Marinisme

(soms ook secentismo of concettismo). Sterk maniëristische (zie maniërisme) poëziestijl van de Italiaanse dichter Giovanni Battista Marini (1569-1625) en van diens talrijke epigonen in de zeventiende eeuw (It. secentesco). Typisch is het streven naar buitenissige oorspronkelijkheid in klank, woord en beeld (concetti*): men wilde vooral de lezer verbluffen (principe van de ‘meraviglia’, d.i. de verwondering). Door dit verregaand formalisme en door zijn hedonisme diende het marinisme zich aan als een reactie op de verstarde petrarkistische* traditie.

Literatuur: M. Praz, Studi sul Concettismo, 1934. G.G. Ferrero (red.), Marino e i Marinisti, 1954.