Melische poëzie

(Gr. melos = lied, melodie). Benaming voor de Griekse lyrische poëzie die bestemd was voor zang en dans. Ze kan monodisch (sien monodie zijn (o.a. Sappho, Alcaeus, Anacreon) of bestemd voor een koor (o.a. Alcman, Pindarus, Simonides).