Odeon

(Gr. odè = zang) In tegenstelling tot het (open, rond oplopend) amfitheater was het odeon in de Grieks-Romeinse oudheid een grote overdekte constructie, waar zang- en dansopvoeringen evenals declamatiewedstrijden werden gehouden. Een eerste constructie van die aard werd in de 5de eeuw v.C. gebouwd door Pericles voor de Panathenaea (feesten ter ere van Athena Polias, de belangrijkste schutsgodin van de stad en verpersoonlijking van het vaderland). Tegenwoordig geeft men soms nog de naam odeon aan theater-, concert- of bioscoopzalen.