Palinodie

(Gr. palin-odè = wederom gezang). 1. Gedicht waarin de auteur herroept wat hij in een vroeger gedicht geschreven heeft. Het genre was erg verspreid in oudheid en renaissance. Een bekend voorbeeld is Chaucers The Legend of Good  Women, waarin hij het beeld dat hij van de vrouw had opgehangen in Troylus and Cryseyde wil goedmaken. In de Nederlandse poëzie geldt E. du Perrons Reprise (Na 6 jaar) als bekende palinodie.

2. In de Franse middeleeuwen was palinod(ie) de technische term voor het refrein in bepaalde dichtvormen zoals de chant royal.

Literatuur: C. Buddingh, Lexicon der poëzie, 1977.