Paradoxografen

(Gr. para-doxa = tegen de verwachting; grafein = schrijven). Griekse schrijvers die curiositeiten uit geschiedenis, natuur of geografie uiteenzetten. Deze literaire activiteit kende een grote bloei tijdens het hellenisme (o.a. Callimachus), al zijn de wortels ervan reeds te bespeuren in de Odyssee en bij Herodotus. De invloed van de paradoxografen is ook merkbaar in het Latijnse literaire genre van de memorabilia (= vermeldenswaardige zaken), bv. bij Cornelius Nepos (Exempla), alsook in de laat-antieke, Byzantijnse en middeleeuwse literatuur. Geliefkoosde onderwerpen waren bv. de ‘zeven wereldwonderen’. Zie ook exempel.