Paralipomena

(Gr. wat werd overgeslagen, weggelaten). 1. Tekstvarianten, fragmenten, aanvullingen, enz. die bij de uiteindelijke redactie van de tekst door de auteur of door de uitgever geschrapt worden voor publicatie. Bekend zijn bv. de paralipomena bij Goethes Faust, een stuk dat in verscheidene stadia is ontstaan. Paralipomena leveren belangrijke informatie bij de voorbereiding van een tekstuitgave evenals bij zgn. tekstgenetisch onderzoek (Genetische studies). In het Frans gebruikt men hiervoor de term avant-texte.

2. De aanduiding paralipomena staat daarnaast voor toevoegingen bij een vroeger werk. In deze zin slaat de term bv. op de boeken der Kronieken in het Oude Testament.