Persiflage

(verwant met het Fr. siffler = (uit)fluiten). Een vorm van imitatio die op karikaturale wijze een bekend werk nabootst om het belachelijk te maken. Zie ook parodie, pastiche.