Personal heresy

Term afkomstig uit het New Criticism om de ‘ketterse’ houding te wraken van critici die een literair werk eenzijdig benaderen vanuit de biografie of geestesgesteldheid van de auteur in plaats van het werk zelf te analyseren.