Pie quebrado (copla de -)

(Sp. gebroken voet). In de Spaanse prosodie een combinatie van een ‘gebroken’ (vier- of vijflettergrepig) vers met een achtlettergrepig vers. Het korte, ‘halve’ vers wordt daarom gebroken voet genoemd.