Pink Poet

Antwerps besloten genootschap van kunstenaars en intellectuelen, gesticht door Patrick Conrad en Nic van Bruggen, met als leden o.m. Hugues C. Pernath en Paul Snoek. Als een soort Britse club wist het tussen 1972 en 1982 een imago van elitair dandyisme (met de letters pp achter hun auteursnaam!) te verwerven. Het genootschap was goed vertegenwoordigd in de redacties van o.m. De Tafelronde, Impuls. en het Nieuw Vlaams Tijdschrift en in de publicaties van de uitgeverij Pink Editions  & Productions die door één van zijn leden was opgericht. Hoewel het geen echte beweging was met een duidelijke poëtica, manifest of eigen tijdschrift, heeft Pink Poet toch via zijn belangrijkste leden een vormelijk verfijnde dichtkunst gepromoot naast en tegen het toenmaligeNieuw realisme.

Literatuur: H. Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen, 2006, pp. 469-474.