Poëtaster

Rijmelaar, pruldichter. Het woord is een Italiaans-Neolatijnse vorming die al verschillende eeuwen als literair scheldwoord gebruikt wordt. Zo schreef Ben Jonson in 1601 een satirisch blijspel The Poetaster tegen zijn concurrenten Marston en Dekker.