Polyinterpretabiliteit

(Gr. polys = veel; Lat. inter-pretari = verklaren). Aanduiding van het feit dat aan een literaire tekst een verscheidenheid van mogelijke interpretaties toegekend kan worden. Een eerste reden hiervoor ligt besloten in het tekenkarakter van de literaire tekst. Woorden, passages of het hele werk kunnen, al dan niet bewust, als een ambigue tekenstructuur worden gecreëerd. Hoe ook, in elk geval zal een tekst op het moment van zijn ontstaan beïnvloed worden door historisch bepaalde talige, literaire en culturele codes (sien Code). Een tweede reden ligt besloten in de aard van de receptie, die naast reproductief ook productief-creatief is. Deze creatieve ‘competentie’ wordt bepaald door zo verschillende gegevens als het individuele temperament van de gebruiker, zijn psychische structuur en invoelingsvermogen, de plaats van de gebruiker in een sociaal en cultureel kader, zijn voorkennis, enz. Zie ook polysemie,receptieonderzoek, 2.