Potboiler

(Eng. keep the pot boiling = de kost verdienen). Depreciërende term voor een literair werk geschreven om den brode, of voor de auteur van zo’n werken. Een vergelijkbare term is hack writer; in het Nederlands spreekt men van broodschrijver of scribent.