Praeteritio

(Lat. praeter-ire = voorbijgaan aan; Gr. synoniem paraleipsis < para-leipein = terzijde laten). Retorische figuur, t.w. de uitdrukkelijke vermelding dat men over iets niet zal spreken of schrijven omdat het vanzelfsprekend is of dat het te ver zou voeren. Deze stijlfiguur heeft dus een dubbel effect: enerzijds vestigt ze de aandacht op het zogezegd te verwaarlozen onderwerp en anderzijds wordt het wel besproken onderwerp erdoor in reliëf geplaatst.