Psalter, psalterium

 

 

(Lat. psalmboek). Verzameling van de 150 psalmen (sien Psalm, psalmberijming) die deel uitmaken van de Septuaginta, d.i. de Griekse vertaling van het in het Hebreeuws gestelde Oude Testament. Dit boek werd in de kloosters gebruikt voor de koorgebeden. In ruime zin ook verzameling van psalmen, of meditatieboek dat psalmen en andere gebeden of bezinningen over heiligen bevat. Zie ook souterliedekens .