Recitatio

(Lat. voorlezing). Kunstige voorlezing van een dicht- of prozawerk door de schrijver zelf of een voordrager (bv. voordrachtskunstenaars als M. Croisset en T. Ruysschaert). De auteur als ‘performer’ van zijn teksten kan zo peilen naar de eerste reacties van zijn publiek of er nauwer contact mee zoeken.