Regressio

(Lat. re-gredi = terug-gaan, terug-keren). Retorische figuur waarbij een meervoudig begrip nog eens wordt herhaald en verklaard door de opsomming van de bestanddelen. Bv. ‘Hij verloor beide benen, zijn linkerbeen was bij het ongeval afgerukt, zijn rechter werd afgezet’.