Retorische vraag

Onechte vraag. De spreker of schrijver verlangt geen antwoord, maar gebruikt de vraagvorm om meer nadruk op het gezegde te leggen of om zijn publiek aan het nadenken te zetten. Bv. ‘Zijn wij geen broeders?’ (i.p.v. Wij zijn toch broeders!).