Recapitulatio

(Lat. re = opnieuw; caput = hoofd). Samenvattende opsomming van de hoofdpunten van een betoog; meer in het bijzonder als onderdeel van de peroratio, d.i. het slotdeel van een redevoering. De redenaar herhaalt er in verkorte vorm zijn argumentatie teneinde de zekerheid of de juistheid van zijn stelling te beklemtonen.