Recensie

(Lat. recensio = keuring, schatting). Informatieve, al dan niet kritische bespreking van literaire werken, toneelopvoeringen, radio- en tv-uitzendingen, films, enz. in dagblad of tijdschrift. De klemtoon ligt gewoonlijk op de actualiteit van het besproken object. Zie ook journalistiek, kritiek.

Literatuur: J.O. Hoge, Literary Reviewing, 1987. W. de Moor, De kunst van het recenseren van kunst, 1993. G. Redeker, ‘De creatieve criticus: tekstdoelen en stijlmiddelen in literaire recensies’ in F. van Eemeren e.a. (red.), Conflicterende doelen, 1999, pp. 295-310. M. Vogel, Recensies! Waar onze literatuur vandaan komt, 2001.