Samizdat

(Russ. zelf-uitgave). Niet-officieel literair circuit in de voormalige Sovjetunie dat bestond naast het officiële, door de staat gecontroleerde, literaire circuit (gosizdat = staatsuitgave). Eigenhandig in kleine oplagen gestencilde teksten werden in beperkte kring rondgedeeld, wat door de officiële instanties tot op zekere hoogte werd getolereerd. Wanneer dergelijke ondergrondse literatuur in het Westen gepubliceerd werd, om daarna clandestien in de Sovjetunie binnengebracht te worden, spreekt men van tamizdat (Russ. daar-uitgave). Zo werd het in Rusland lange tijd verboden Dr. Zjivago van B. Pasternak in het Russisch gepubliceerd in Milaan (1957) en vandaar de toenmalige Sovjet-Unie binnengesmokkeld.

Literatuur: Samizdat: documenten van de Oosteuropese linkse oppositie, 1971. E. Waegemans, Russische Letterkunde, 1986, hfst. 11.