Sarcasme

(Gr. sarkazein = het vlees ergens afrukken). Bijtende spot, verwant met ironie, maar bitterder van toon en sterk qua intensiteit. Terwijl het effect van ironie altijd gelegen is in een ambigue formulering (discrepantie tussen impliciete, bedoelde betekenis en expliciete verwoording), kan sarcasme ook direct zijn. Heel wat voorbeelden van bijtend sarcasme treft men aan in de kritische geschriften van L. van Deyssel en bij Multatuli.