Schets

(It. schizzo = kleurenvlek). 1. Eerste ontwerp, vooroefening, voorlopige versie van een literair werk of kunstwerk.

2. Eenvoudige, korte prozatekst, verhalend, beschrijvend of essayistisch, vaak formeel en inhoudelijk niet afgewerkt. De schets kan erg verscheiden zijn: soms is het een subjectief stemmingsbeeld, soms een fotografisch kort bericht, dan weer een tekst in de aard van de short story of de ANEKDOTE. Ze ontwikkelde zich in de loop van de achttiende en negentiende eeuw in de marge van de traditionele literatuur, aanvankelijk vaak in spectatoriale* geschriften, brieven of dagboeken, of geïntegreerd in romans. Voorbeelden zijn W.M. Thackeray, The Paris Sketch Book (1840-41) en A. Bergmann, Ernest Staas, advocaat. Schetsen en beelden (1874). In aansluiting op het impressionisme in de schilderkunst wordt de schets later een uitdrukkingsmiddel van de innerlijke gevoelswereld. Zie ook fragment.