Sextet

De laatste zes versregels (gewoonlijk twee drieregelige strofen, terzetten of terzines (sien terzine) van een sonnet. Het wordt voorafgegaan door twee kwatrijnen (sien  die samen het octaaf uitmaken. Inhoudelijk vormt het sextet dikwijls een tegenstelling met dit octaaf.