Skolion

Lied voorgedragen tijdens een symposium. De antieke getuigenissen over het skolion zijn verward en tegenstrijdig, allicht doordat reeds ten tijde van Aristoteles de gewoonte van het zingen van (lange) lyrische composities tijdens een gastmaal aan het verdwijnen was. Het kon gaan om een beurtzang van geïmproviseerde liederen of van reeds bestaande lyrische composities (o.m. uit de tragedie), of om speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde liederen. Een beroemde verzameling van deze gastmaalpoëzie is de zgn. Attische skolia, overgeleverd door Athenaeus.